Trivia Night

Datum 17 november 2022
Tijd 17:45
Locatie Break Room
Prijs €1
Registratie is gesloten

Komt dat zien, komt dat zien! Onze eerste Trivia night in samenwerking met ISCEB.
Kom donderdag 17 november naar de Break room met een groep van maximum 4 leden en laat zien wat voor een knappe koppen er rondlopen op onze school. Deze quiz bestaat uit meerdere ronden met diverse onderwerpen zodat iedereen zijn beste beentje kan voorzetten in het deel waar hij of zij in uitschijnt. Kom je voor het plezier en de sfeer of wil je de hoofdprijs winnen? Iedereen is welkom vanaf 17:45 om een goede zitplaats te vinden. De quiz zelf begint om 18:00. Je kan je inschrijven via volgende link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSchai7-QIUcQW1ltLFsYSlp9qbd8NJ8YVZLGokKarxDtmFDag%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3t-8RAWhEkyM6vPJHYxy5ivYCt9-eXbn7H4Y-8T8z_F3iVy1OGwt9OopE&h=AT0TrLjnZvgv0h1fUp-2OtyH7UIsekTPT7fiSaZJirhwY6jm_Pwu1xXO6M45c2LwIUA858el221I6o888bsw-DRsniS8s7mjZdQEOtN8AEDP4IoNleZsmVxcPL31ODRPxNelEdzLl8Q
Ben je alleen? No worries, we zoeken een team waar je bij kan aansluiten!

PS: de quiz zal volledig in het Engels verlopen.

—————————————–

Come and join us on our first Trivia night in collaboration with ISCEB.
Come to the Break room on Thursday, November 17 with a group of up to 4 members and show what bright minds are walking around our school. This quiz will consist of multiple rounds with various topics so that everyone can put their best foot forward in the part they excel in. Will you come for the fun and atmosphere or do you want to win the grand prize? Everyone is welcome from 5:45 p.m. to find a good seat. The quiz itself starts at 6 p.m. You can register via the following link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSchai7-QIUcQW1ltLFsYSlp9qbd8NJ8YVZLGokKarxDtmFDag%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3t-8RAWhEkyM6vPJHYxy5ivYCt9-eXbn7H4Y-8T8z_F3iVy1OGwt9OopE&h=AT0TrLjnZvgv0h1fUp-2OtyH7UIsekTPT7fiSaZJirhwY6jm_Pwu1xXO6M45c2LwIUA858el221I6o888bsw-DRsniS8s7mjZdQEOtN8AEDP4IoNleZsmVxcPL31ODRPxNelEdzLl8Q
Are you alone? No worries, we will look for a team that you can join!